Ochrana údajů

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO), je:

THE SPORTWERK GMBH

Stechgrundstraße 2a

01324 Drážďany

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Informace o vašich údajích uložených u nás a o tom, jak jsou zpracovávány,
 • Oprava nepřesných osobních údajů,
 • Vymazání vašich údajů uložených u nás,
 • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností,
 • vznést námitku proti zpracování vašich údajů u nás a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Stížnost můžete kdykoli podat u dozorového úřadu, který je za vás odpovědný. Příslušný dozorový orgán závisí na spolkové zemi vašeho bydliště, vaší práce nebo údajného porušení. Seznam orgánů dohledu (pro neveřejný sektor) s adresou naleznete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ SPRÁVCEM A TŘETÍMI STRANAMI.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné než výše uvedené účely. Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali svůj výslovný souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů.

VYMAZÁNÍ NEBO ZABLOKOVÁNÍ ÚDAJŮ

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a úspory dat. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení zde uvedených účelů nebo která je stanovena různými zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání. Po ukončení příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt jsou příslušné údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OBECNÝCH INFORMACÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Při vstupu na naše webové stránky se automaticky shromažďují informace obecného charakteru prostřednictvím souborů cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručení obsahu vámi požadovaných webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Zpracovávány jsou zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro jiné administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu vyplývajícím z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Příjemci údajů jsou pouze odpovědný orgán a případně zpracovatelé objednávek.

Anonymní informace tohoto druhu použijeme v případě potřeby. statisticky vyhodnocovány za účelem optimalizace našich webových stránek a technologie, která je jejich základem.

COOKIES

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se přenášejí ze serveru webové stránky na váš pevný disk. Automaticky nám tak poskytuje určité údaje, jako je IP adresa, použitý prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Informace obsažené v souborech cookie nám umožňují usnadnit vaši navigaci a správné zobrazení našich webových stránek.

Údaje, které shromažďujeme, nebudou v žádném případě předávány třetím stranám nebo spojovány s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Používání souborů cookie můžete obecně kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak tato nastavení změnit, použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

ŠIFROVÁNÍ SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud se na nás obrátíte e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře s dotazy jakéhokoli druhu, dáváte nám svůj dobrovolný souhlas pro účely kontaktování. K tomuto účelu je nutná platná e-mailová adresa. Slouží k přiřazení požadavku a následné odpovědi na něj. Zadání dalších údajů je nepovinné. Vámi poskytnuté informace budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případné další dotazy. Po vyřízení vaší žádosti budou osobní údaje automaticky vymazány.

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Použití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce z různých zařízení pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.

GOOGLE ANALYTICS

Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adres, aby bylo zajištěno anonymní zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP). IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://policies.google.com/?hl=de.

Účely zpracování
Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

Právní základ
Právním základem pro používání služby Google Analytics je jejich souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 S.1 písm. a GDPR.

Příjemci / kategorie příjemců
Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google.

Předávání do třetích zemí
Osobní údaje jsou do USA předávány v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Certifikát můžete získat zde.

Doba uložení dat
Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

Práva subjektů údajů
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že zakážete ukládání souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Stažením a instalací doplňku prohlížeče můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Chcete-li zabránit shromažďování údajů službou Universal Analytics na různých zařízeních, musíte se odhlásit na všech používaných systémech. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení:

POUŽÍVÁNÍ KNIHOVEN SKRIPTŮ (WEBOVÉ FONTY GOOGLE).

Aby se náš obsah zobrazoval správně a graficky atraktivně v různých prohlížečích, používáme na těchto webových stránkách knihovny skriptů a fontů, například Google Web Fonts(https://www.google.com/webfonts/). Webová písma Google se přenášejí do mezipaměti prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje webová písma Google nebo k nim nemá přístup, zobrazí se obsah standardním písmem.

Vyvolání knihoven skriptů nebo fontů automaticky vyvolá spojení s provozovatelem knihovny. Teoreticky je možné, že provozovatelé těchto knihoven shromažďují údaje – i když v současné době není jasné, zda a za jakým účelem.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/.

POUŽÍVÁNÍ MAP GOOGLE

Tyto webové stránky používají rozhraní Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Map Google společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání mapových funkcí návštěvníky. Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. V centru ochrany dat můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google naleznete zde.

VLOŽENÁ VIDEA NA YOUTUBE

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě stránky s pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. To společnosti Youtube sděluje, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování k vám osobně. Tomu můžete zabránit tak, že se nejprve odhlásíte ze svého účtu Youtube.

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele.

Ti, kteří deaktivovali ukládání souborů cookie pro reklamní program Google, se s těmito soubory cookie nebudou muset potýkat ani při sledování videí na Youtube. Společnost Youtube však ukládá informace o používání, které nejsou osobní, i do jiných souborů cookie. Pokud tomu chcete zabránit, musíte v prohlížeči zablokovat ukládání souborů cookie.

Další informace o ochraně údajů na „Youtube“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

ZMĚNY NAŠICH PŘEDPISŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se pak uplatní při vaší další návštěvě.

DOTAZY NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Sportwerk GmbH

Stechgrundstraße 2a

01324 Drážďany

E-mail: hallo@die-sportwerk.gmbh